Imam Hossein(A)

Imam Hossein(A)
Namn: Imam Hossein(A)
Titlar: Ash-Shahid, Seyyed ul shuhada (martyrernas Mästare)
Far: Imam Ali(A)
Mor: Fatima Zahra(A)
Födelse: 3 Shaban år 4 e. H. i Medina
Martyrskap: Ashuradagen (10 Muharam) år 61 e. H. i Karbala
Imam Hossein(A), Imam Alis(A) och Fatima Zahras(A) andre son, föddes i Medina år 4 E.H. Han ärvde sin far Imam Alis(A) och sin morfar profeten Mohammads(S) orädda och hederliga läggning. Han erkände inte Yazid som kalif på grund av dennes ytterst dåliga egenskaper (Yazid var son till Muawiya och sonson till Abu Sufyan som en gång varit den främste motståndaren till profeten Mohammad(S)). Yazid hävdade sig själv vara muslim men underminerade i verkligheten Profeten Mohammad(S) och Islams lära. Det var då Imam Hossein(A) stod upp mot Yazid. Imam Hossein(A) föll som martyr vid Karbala år 61 E.H. vid 56 års ålder. Imam Hossein(A) ligger begravd i staden Karbala i Irak och är den främste martyren. Muslimerna högtidlighåller hans martyrskap varje år. Han offrade sitt liv för sanningen och på så sätt ingöt liv i Islam som höll på att dö ut.

Imam Hossein(A) är vår tredje Imam, och han är välkänd för sin godhet, välgörenhet och kärlek till de fattiga. En dag när Imam Hossein(A) red genom Medinas gator såg han några tiggare som hade samlats för att äta den mat som de lyckats tigga ihop under dagen. Tiggarna såg Imam Hossein(A) och de bad honom äta tillsammans med dem. Imam Hossein(A) var inte tillåten att ta emot några allmosor eftersom han härstammar från Profeten Mohammads(S) familj. Välgörenhet är förbjuden för alla bland Profetens(S) familjmedlemmar. Imam Hossein(A) klev därför av sin häst och satte sig ned tillsammans med tiggarna.

Han förklarade sedan för dem att han väldigt gärna skulle vilja sitta kvar med dem och äta, men att han inte kunde detta, eftersom han är en medlem ur Profetens(S) familj och inte har tillåtelse att ta emot välgörenhet. Han bjöd i stället in tiggarna till sitt eget hem så att de alla skulle kunna sitta tillsammans och äta.

Imam Hossein(A) var en man som förenade tro och handling. Under natten så brukade han tillbe Allah(SWT) i ensamhet och under dagen jobbade han hårt och vägledde folket. Han var ständigt medveten om de fattiga och de behövande, och han brukade besöka dem för att uppmuntra dem. Han sade alltid till sina anhängare att se efter de fattiga och att Allah(SWT) inte är vän med de arroganta.

Imam Hossein(A) hjälpte de fattiga så mycket han kunde, på natten brukade han även gå ut med säckar fyllda av bröd och lämna dem utanför de fattigas hus. Han jobbade hårt för att utrota fattigdom, etablera rättvisa och bekanta människorna med Allah(SWT). Under Imam Hosseins(A) tid kom en tyrann vid namn Yazid till makten. Han påstod sig vara Profeten Mohammads(S) efterträdare. Han använde inkomsterna från det islamiska riket till drickande, spelande och oanständiga fester.

Allmänhetens förmögenhet finansierade hans regim och de fattiga och svagas rätt trampades över. På detta sätt så gick han emot alla islamiska principer. Det första Yazid gjorde när han kom till makten var att kräva trohetsed från Imam Hossein(A) och att han skulle godkänna hans ledarskap. Imam Hossein(A) som var den riktiga efterträdaren till Profeten Mohammad(S) kunde inte acceptera en förtryckares ledarskap. I stället så försökte han väcka folket och upplysa dem om Yazids sanna personlighet. Han brukade säga till dem: ”Ser ni inte att sanningen trampas på och att förtryck och korruption råder?

I sådana här situationer måste en muslim vara redo för martyrskap och för att försvara det rätta. Martyrskap och uppoffring för sanningens skull betyder seger och lycka. Medan ett liv under en förtryckare är endast förödmjukelse och skam.” Vid den tiden var folket i Kufa (Irak) anhängare till Imam Hossein(A), de hade lidit under Yazids far Muawiyas styre och nu under även Yazids styre.

De bjöd in Imamen(A) till Kufa för att leda dem mot Yazid och hans tyranniska styre. Imam Hossein(A) hade redan bestämt sig för att resa sig och slåss, så han accepterade inbjudan och reste mot Kufa. När Imam Hossein(A) och hans anhängare var nära Kufa så blev de stoppade av Yazids armè som anfördes av befälhavaren Hurr. Soldaterna ville gripa Imam Hossein(A) och hans följe och föra dem till Yazid.

Imamen(A) sade till dem: ”Jag kommer aldrig att ge upp för Yazid och acceptera förnedring.
För mig är döden mer tilltalande än förnedring, jag är redo att försvara Islam och muslimerna tills att jag når martyrskap.”
Vid en plats vid namn Karbala blev Imamen(A) och hans karavan omringade av Yazids armè. Imam Hossein(A) och hans anhängare kämpade med fast beslutsamhet mot tusentals soldater. Slutligen på den tionde Muharram nådde de martyrskap. Imam Hossein(A) och hans anhängare dog hellre än att underkasta sig orättvisa och förtryck. Med sitt blod räddade de Islam och Koranen från säker utplåning i Yazids händer.

Imam Hossein(A) stred mot förtryck och försvarade religionen Islam, genom att göra detta så lärde han världen vad frihet och rättfärdighet handlar om. Detta är skälet till varför han kallas Seyyed al-Shuhada dvs. Martyrernas Mästare. Nu har det blivit vår tur att skydda Islam…