Skip to main content Skip to search

Nahjul Balaga Khutba 1-30

Imam Alis(A) khutba (tal) 1-30 i Nahjul Balagha innefattar allt från djupa och vackra beskrivningar av Guds attribut, avslöjande sanningar om människans väsen och vägledning till stigar som leder henne till att förverkliga sin potential och nå högre höjder samt till betydelsefulla sanningar kring historiskt avgörande händelser före, under och efter hans kalifat.

Nahjul Balagha khutba 53

Brev 53 är Imam Alis(A) brevfördrag till Malik Ashtar(RA) då Imamen(A) valde honom till Egyptens guvernörskap och sände honom för detta uppdrag.
Detta brevfördrag är en moralisk politisk brev med en komplett serie anvisningar och riktlinjer för styrandet av ett land då som nu!

I Profetens(S) famn

Vid Profetens(S) sida

Under Profetens(S) fana

I Profetens(S) fotspår

Andliga dimensioner

Imam Ali's(A) följeslagare

Evigt levande namn

Själslig excellens