I varje generation bland mina följeslagare

Profeten(S) sade: ”I varje generation bland mina följeslagare kommer det att finnas rättfärdiga medlemmar i mitt Ahl al Bayt som kommer att bekämpa korruption och fördärv, som de vilseledda människorna kommer att försöka att införa i min religion. Observera! Era imamer kommer att vara era representanter inför Gud. Så var noggrann med vem du väljer som representant.” [Ibn Hajar i sin Sawaiq ul Muhriqa, s. 90]