Fråga:
I vänsterlänkarna står det efter 'Allah SWT' direkt 'Ahl al Bayt', vart är våran käre Profet(SAAW)?

Svar: 
I Guds Namn

Ahl al-Bait(A) är Profetens(S) hushåll och Profeten(S) är själv överhuvud av detta hushåll, så han är en av Ahl al-Bait(A). Dessutom ställde Profeten(S) sig själv inte utanför Ahl al-Bait(A)  och talade sällan om sig(S) i enskild bemärkelse.

Vidare är alla hadither i grund och botten direkt eller indirekt av Profeten(S) som talar via Guds uppenbarelse och därmed är Profeten(S) en självklarhet och hans sunnah till för att vägleda människor och sprida Islams lära och budskap och på så vis handlar haditherna om vad människor behöver för sin vägledning – en av dessa är Ahl al-Bait(A) – och innefattar alla möjliga aspekter som människor kan stöta på i sina liv.

Dessutom är haditherna uppdelade kategoriskt på sidan; det vill säga de hadither som finns under en benämning handlar just om detta ämne – i detta fall handlar haditherna om Ahl al-Bait(A) och Profeten(S) är den första av dem.

Må Gud vägleda oss alla till följet av Ahl al-Bait(A) inshaAllah.