I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

  Kära syskon,

I denna sektion kan du skicka både feedback – det vill säga dina synpunkter, förslag och önskemål  kring sidan – samt även ställa eventuella frågor (FAQ- frequently asked questions) som vi kommer att försöka besvara med Guds hjälp inshaAllah! En del utav frågorna som är vanligt förekommande och utav intresse för andra att ta del av kommer
även att läggas upp här.