Imam Askari(A) sade till sin son Imam Mahdi(AJ): ”Du skall veta, sannerligen kommer de ödmjukas och uppriktigas hjärtan att dra sig till dig som fåglarna dras till deras nästen.” [Kamaluddin, Shaikh Saduq, s. 448]