Profeten(S) sade: “Himlens dörrar öppnas på den första dagen av månaden Ramadan och stängs inte till och med sista dagen av denna månad.” [Bihar al-Anwar, vol. 93, s. 344]