Imam Ali(A) sade: ”Det nöjen och njutningar som har helvetets eld till följd, har inget värde.” [Mavaze al-Saduq, s.78]