Hans tålamod större än alla

Profeten(S) sade till sin dotter, Fatimah(A): ”Är du inte glad att jag gifte bort dig till en man som är den främsta och ledande inom Islam bland mitt folk, och vars kunskap (’elm) och tålamod (sabr) är större än alla andras.” [Mosnad ibn Hambal, vol. 5 s. 26; tryck: Dar os-Sader]