Han är med Koranen och Koranen är med honom

Profeten(S) sade: ”Jag lämnar efter mig två ting (al-thaqalein), nämligen Guds Bok och min ätt, det vill säga mitt Ahl al Bayt(A).” Sedan lyfte han Alis(A) hand och sade: ”Se, detta är Ali(A), han är med Koranen och Koranen är med honom. De kommer aldrig att skiljas förrän de möter mig vid källan, Kawthar.” [Sawaiq ul Muhriqa av Allama ibn Hajar, kapitel 9, subrubrik 2]