Skip to main content Skip to search

Hälsa

Hälsa

Renhet

Imam Sadiq(A) har återberättat att de troendes Mästare, Imam Ali(A) sade: ”Den bästa tillbedjan är renhet.” [Osol al-Kafi, vol. 3, s.125]

Påbörja och avsluta din mat med

Profeten(S) sade: ”Påbörja och avsluta din mat med att äta salt, vilket botar sjuttio sjukdomar.” [Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s. 11]

Den mest överlägsna medicinen

Imam Kadhim(A) sade: “Avhållsamhet är den mest överlägsna medicinen och magen är grunden till alla sjukdomar.” [Safinat ul-Bihar, vol. 1 s. 345]

Avstå inte middagsmaten

Imam Ali(A) sade: ”Avstå inte från middagsmaten för annars kommer din hälsa att förstöras.” [Tohaf al-oqol, s. 104]

Den bästa maten hos Gud

Profeten(S) sade: ”Den bästa maten hos Gud är den mat som flera äter av tillsammans.” [Nahj ul-Fasaha, s. 15]

Under natten när du vaknar

Imam Sadiq(A) sade: ”Under natten när du vaknar för att be, borsta tänderna. Eftersom då kommer en ängel till dig för att lägga sin mun nära din mun så att den tar upp allt av koran verser, åkallan (dua) och…

Gabriel(A) rekommenderade

Imam Sadiq(A) sade: ”Gabriel(A) rekommenderade Profeten(S) till att göra 3 saker: Att borsta tänderna, att använda tandpetare, och att ge blod.” [Wasael al-Shia, vol. 1 s. 346]

Att få en tandpetare

Profeten(S) sade: ”En av gästens nödvändiga rättigheter är att få en tandpetare.” [Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s. 9]

Skall jag lära dig fyra saker

Imam Ali(A) sade till Imam Hassan(A): "Skall jag lära dig fyra saker som gör att du inte kommer behöva någon medicinsk behandling?" "Ja" svarade Imam Hassan(A). Då sade Ali(A): 1. Sätt dig inte för att äta såvida du inte är…

Ta på dig åtminstone en ring

Profeten(S) sade: ”Ta på dig åtminstone en ring även om den är utav järn.” [Nahj ul-Fasaha, s. 92]

Klä dig i nya kläder

Profeten(S) sade: ”Klä dig i nya kläder och lev med god moral.” [Nahj ul-Fasaha, s. 92]

Ge dadlar åt en gravid kvinna

Profeten(S) sade: ”Ge dadlar åt en gravid kvinna som är i sin sista graviditets månad så att hennes barn blir tålmodiga och gudfruktiga.” [Makaram al-Akhlaq, s. 88]

Renhet

Imam Sadiq(A) har återberättat att de troendes Mästare, Imam Ali(A) sade: ”Den bästa tillbedjan är renhet.” [Osol al-Kafi, vol. 3, s.125]

Under natten när du vaknar

Imam Sadiq(A) sade: ”Under natten när du vaknar för att be, borsta tänderna. Eftersom då kommer en ängel till dig för att lägga sin mun nära din mun så att den tar upp allt av koran verser, åkallan (dua) och…

Gabriel(A) rekommenderade

Imam Sadiq(A) sade: ”Gabriel(A) rekommenderade Profeten(S) till att göra 3 saker: Att borsta tänderna, att använda tandpetare, och att ge blod.” [Wasael al-Shia, vol. 1 s. 346]

Att få en tandpetare

Profeten(S) sade: ”En av gästens nödvändiga rättigheter är att få en tandpetare.” [Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s. 9]

Skall jag lära dig fyra saker

Imam Ali(A) sade till Imam Hassan(A): "Skall jag lära dig fyra saker som gör att du inte kommer behöva någon medicinsk behandling?" "Ja" svarade Imam Hassan(A). Då sade Ali(A): 1. Sätt dig inte för att äta såvida du inte är…

Försök att vara så ren som möjligt

Den Heliga Profeten(S) sade: "Försök att vara så ren som möjligt. För sannerligen har Gud baserat den islamiska grunden på renhet, således kan aldrig andra än rena personer träda in i Paradiset." [Kanz al-Ummal, Tradition 26002]

Sviker sig själv

Imam Ali(A) sade: “Den som döljer sin sjukdom för läkaren, sviker sig själv.” [Qurrar al-hekam, sid. 633]

Vilket resultat och vilken nytta

Imam Baqer(A) sade: ”Om folk tar reda på vilket resultat och vilken nytta tandborstning har, skulle de aldrig avstå från det.” [Mizan al-Hekma, vol. 4, sid 596]

Borsta tänderna före varje bön

Profeten(S) sade: ”Om det inte var svårt och ansträngande för mitt folk skulle jag anbefalla dem att borsta tänderna före varje bön.” [Mizan al-Hekma, vol. 4, sid 597]

Ta på dig åtminstone en ring

Profeten(S) sade: ”Ta på dig åtminstone en ring även om den är utav järn.” [Nahj ul-Fasaha, s. 92]

Klä dig i nya kläder

Profeten(S) sade: ”Klä dig i nya kläder och lev med god moral.” [Nahj ul-Fasaha, s. 92]

Vita kläder

Profeten(S) sade: “Vita kläder är era bästa kläder, klä på er dem och svep liken med dem.” [Wasael al-Shia, vol. 3, sid. 365]

De bästa kläderna

Imam Sadiq(A) sade: ”De bästa kläderna, är de som passar den tidens klädstil.” [Wasael al-Shia, vol. 3, sid. 342]

Tunna kläder

Imam Ali(A) sade: ”Att ta på sig tunna kläder tyder på svaghet i tron.” [Wasael al-Shia, vol. 3, sid. 282]

Påbörja och avsluta din mat med

Profeten(S) sade: ”Påbörja och avsluta din mat med att äta salt, vilket botar sjuttio sjukdomar.” [Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s. 11]

Den mest överlägsna medicinen

Imam Kadhim(A) sade: “Avhållsamhet är den mest överlägsna medicinen och magen är grunden till alla sjukdomar.” [Safinat ul-Bihar, vol. 1 s. 345]

Avstå inte middagsmaten

Imam Ali(A) sade: ”Avstå inte från middagsmaten för annars kommer din hälsa att förstöras.” [Tohaf al-oqol, s. 104]

Den bästa maten hos Gud

Profeten(S) sade: ”Den bästa maten hos Gud är den mat som flera äter av tillsammans.” [Nahj ul-Fasaha, s. 15]

Ge dadlar åt en gravid kvinna

Profeten(S) sade: ”Ge dadlar åt en gravid kvinna som är i sin sista graviditets månad så att hennes barn blir tålmodiga och gudfruktiga.” [Makaram al-Akhlaq, s. 88]

Att äta kvitten

Imam Sadiq(A) såg ett vackert barn och sade: ”Fadern till detta barn har ätit kvitten på kvällen före samlaget.” [Makaram al-Akhlaq, s. 86]

Hjälp era gravida kvinnor

Imam Sadiq(A) sade: ”Hjälp era gravida kvinnor att äta kvitten under graviditets perioden ty den åstadkommer ett vackrare barn.” (Makaram al-Akhlaq, s. 87)

Hade människor haft en moderat hållning

Imam Kadhim(A) sade: "Hade människor haft en moderat hållning till maten, hade deras kroppar blivit starkare." [Bihar al-Anwar, vol. 66, s. 334]

Gud har förbjudit alkoholhaltiga drycker

Imam Ridha(A) sade: ”Gud har förbjudit alkoholhaltiga drycker på grund av dess följdaktiga korruption samt maskering av verkligheten från förnuftet och kyskheten från ansiktet.” [Mostadrak, vol. 3, s. 137]

Inte av mina följeslagare

Profeten(S) sade: ”Den som dricker alkohol är inte av mina följeslagare (sahaba) och jag svär vid Gud att denne inte skall träffa mig vid Kawthar.” [Ellal al-sharaye, vol. 2, s. 45]

Ett matbord där alkohol serveras

Profeten(S) sade: ”Guds förbannelse över den som sitter vid ett matbord där alkohol serveras.” [Bihar al-Anwar, vol. 11, s. 15]

Varje profet(A) utvald av Gud

Imam Ridha(A) sade: ”Varje profet(A) utvald av Gud, hade förbjudit alkohol drickandet i sin religion.” [Wasael al-Shia, vol. 17, s. 240]

  • 1
  • 2