Imam Kadhim(A) sade: "Hade människor haft en moderat hållning till maten, hade deras kroppar blivit starkare." [Bihar al-Anwar, vol. 66, s. 334]