Imam Sadiq(A) sade: ”Högakta era äldre samt upprätthålla och hedra blodsbandet.” [Al-Kafi, vol. 3, s. 241]