Håll fast er vid de två

Guds Profet(S)sade: ”Jag har lämnat efter mig två ting (al-thaqalein), så om ni håller er fast vid dem, kommer ni inte att ledas fel efter mig. Den ena är större än den andra: Guds Bok, som är ett rep, från himlen till jorden och mitt Ahl al Bait, mitt hushåll. Dessa två kommer aldrig att skiljas, förrän de återvänder (till paradiset). [Mosnad ibn Hambal, vol. 3, s. 59. Liknande hadither i vol. 3,s. 3, 17, 26. vol. 4, s. 366- 7. vol. 5, s. 151- 2. Sahih Muslim, vol. 2, s. 325- 6]