Härskade av tolv khalifer

Den Islamiska religionen kommer att fortlöpa tills timmen (Domedagen) har fastställts eller att ni har blivit härskade av tolv khalifer, samtliga kommer att härstamma från Quraysh.” [Sahih Muslim, Kitab al Imara, Vol. 3, hadith nummer 10. Sahih Muslim, The Book of Government, Kapitel 1, bok 20, nummer 4483. Se även nummer 4477- 84]