Profeten(S) sade: ”God moral (akhlaq) är hälften av religionen.” [Mishkat ul-Anwar, s. 223]