Imam Ali(A) sade: ”Ramadan är Guds månad, Sha’ban är profetens(S) och Rajab är min månad.” [Wasael al-shia, vol. 7, s. 366]