Profeten(S) sade: Sha’ban är min månad medan månaden Ramadan är Allah(SWT), den Exalterades månad, en vårtid för de fattiga. [Bihar al-Anwar, vol. 97, s. 68]