Profeten(S) sade: ”Gud har skapat mig, Ali, Fatimah, Hassan, Hossein och andra Imamer utav ett och samma ljus (nur).” [Jame al-Akhbar, s. 10]