Profeten(S) sade: ”Gud har nittionio namn, en mindre än hundra, den som kan dem, träder in i paradiset”. [Bihar al-Anwar, vol. 4 s.186]