Imam Ali(A) citerar Guds Sändebud(S): "Gud förbannar de män som påminner om kvinnor och de kvinnor som påminner om män." [Bihar al-Anwar, vol. 79, s. 64]