Skip to main content Skip to search

Den gyllene gryningen

Den gyllene gryningen

Uppenbarelsen börjar

Samhället i Arabien på 600-talet var ett väldigt barbariskt samhälle där orättvisa och förtryck härjade. Särskilt utsatta var kvinnorna som inte hade några rättigheter och behandlades som djur. Att få en dotter ansågs som en skam och därför begravde många…

Read more

I farbrors hjärta

Även om Profeten Mohammad(S) inte hade sin moders omtanke eller sin faders kärlek så mottog han detta istället från Abu Talib(A), som tillsammans med sin fru Fatimah bint Asad(RA) tog väl hand om honom och de var som den far…

Read more

Sadiq al-Amin

Profeten Mohammad(S) är Islams heliga profet. Han föddes i staden Makka (Mecka) i Arabien år 570. Hans faders namn var Abdullah(RA). Hans moders namn var Amina(RA). När han var 40 år gammal, år 610, blev han(S) utvald av Gud genom…

Read more

Mirakulös födelse

Mecka var täckt med nattens svarta hölje medan månen lyste upp staden som en lampa. Alla låg och sov och inte ett ljud kunde höras. Sakta men säkert rörde sig midnatten mot gryning och små solstrålar började tränga sig igenom…

Read more
  • 1
  • 2