Imam Sadiq(A) sade: ”Gott uppförande med grannar, ökar på dagligt bröd (rezq).” [Al-Bihar, vol. 74, s. 153]