Profeten(S) sade: ”God moral (akhlaq) förstärker vänskapen.” [Al-Bihar, vol. 77, s.148]