Imam Kadhim(A) sade: ”Glädje och charmighet eliminerar hat.” [Al-Kafi, vol. 2, s. 103]