Giftermålet med Khadijah(HA)

Khadijah(A) var en rik och inflytelserik 40 årig kvinna i Mecka. Hon hade varit gift två gånger förut och båda hennes män hade dött. Hon hade hög moral och var väldigt generös. Hennes hem var ett centrum av hopp för stadens fattiga och hemlösa, speciellt unga flickor som blivit förkastade av sina familjer då döttrar sågs som något skamfullt vid den tiden.

Detta gjorde att Khadijah(A) var en eftertraktad kvinna i Mecka och fick många frierier från högt uppsatta män, men hon nekade till samtliga eftersom hon visste att de endast var ute efter hennes rikedomar.

Khadijah(A) hade hört talas om Profeten Mohammads(S) ärlighet och sannfärdighet så hon anlitade honom som sin affärsman och skickade honom med en karavan till Damaskus (Syrien) för handel. Med honom skickade hon sin tjänarinna Masara. Under resans gång gjorde Profeten Mohammad(S) djupa intryck på sina medresenärer med sin moral och imponerade alla med sin rara personlighet. Han visade sig också vara en väldigt skicklig affärsman och förde med sig stor välgång. Masara iakttog allt detta och när karavanen återvände hem berättade hon i detalj för Khadijah(A) vad hon hade fått se av Profeten Mohammad(S).

Khadijah(A) insåg att här finns den man som kan älska henne för den hon är och inte hennes rikedomar och som har den fina moral som stämmer överens med hennes livssyn. Således diskuterade hon det hela med sin väninna Nafisa.

Nafisa frågade Profeten Mohammad(S), ”Varför gifter du dig inte?”
Profeten(S) svarade, ”Mitt levnadstillstånd och min ekonomiska situation gör att jag inte kan skaffa mig en hustru.”
Nafisa sade då, ”Går du med på det om detta problem löses och en rik, vacker kvinna från en nobel familj ber om din hand i giftermål?”
Profeten(S) frågade, ”Vem är denna kvinna?”
Nafisa svarade, ”Khadijah(A).”
Profeten(S) sade då, ”Hur kan det vara möjligt? Hon har nekat många rika och högt uppsatta män i Quraysh. Skulle hon vilja gifta sig med mig?”
Nafisa svarade, ”Giftermålet är möjligt och jag kommer ordna det!”

De båda gifte sig sedan. Khadijah(A), en 40 årig änka, blev Profeten Mohammads(S) första hustru. Han var vid denna tidpunkt 25 år gammal. De levde tillsammans i 25 år och när Khadijah(A) var 65 år gammal lämnade hon denna värld. Hon var en djupt älskad hustru av Profeten(S) och en sann själsfrände. Var gång hennes namn nämndes efter hennes död sjönk Profeten(S) i en djup sorg och tårar rann ner för hans kinder.

Det bör nämnas att under den tid som Profeten Mohammad(S) var gift med Khadijah(A) tog han aldrig någon annan till hustru. Detta i sig är ett bevis mot alla anklagelser som försöker framställa Profeten(S) som någon sorts kvinnotjusare. Om han vore något sådant skulle han inte gift sig med en 15 år äldre änka och inte heller hållit sig fast vid henne under en så lång tid. Att han inte valde någon ung vacker oskuld visar att han med sitt giftermål hade något betydligt större och vackrare i tankarna! [3] Källan saknas!