Profeten(S) sade: ”Gift dig med en främling (icke närsläkt) för att inte få svaga och sjuka barn.” [Lesan al-Arab Zawa, s. 558]