Furo-e-Din (Religionens lärosatser) är vidare förgreningar som fastställer mer specifikt religiösa förpliktelser och medan de är främst nämnda och föreskrivna i helhet av Gud i den heliga Koranen, har Profeten(S) på Guds befallning anvisat i praktiken om hur man utför dessa och fastställt ramarna.