Profeten(S) sade: ”Bönen är stegen och framgången till höjdpunkten (kamal) för varje troende (mo’men).” [Ein Al-Hayat, s. 201]