Imam Ridha(A) sade: “Från oss är inte den, vars grannar inte är i säkerhet på grund av denne.” [Aiyon al-Akhbar, vol.2, s. 24]