Umm Salama berättar att Profeten(S) sade: "Mahdi(AJ) [Vägledaren] kommer att vara från min familj samt ifrån ättlingarna till Fatimah(A).” [Sunan av Abu Dawud, "The Promised Deliverer", bok 36, nr 4271]