Imam Sadiq(A) sade: ”Att upprätthålla och hedra blodsbandet, frambringar att människans ålder förlängs och fattigdomen undviks.” [Al-Nawader, s. 2]