Imam Sadiq(A) sade: ”Fastarens sömn är tillbedjan (ebadah), hans tystnad är omnämnande av Guds namn och hans gärningar (a’mal) samt åkallan (dua) är acceptabla.” [Thawab al-a’mal, s. 24]