Fastan försvagar den sexuella lusten

Imam Sadiq(A) sade: “Den som inte har råd med att gifta sig, skall fasta. Fastan försvagar den sexuella lusten.” [Al-Moqna’a, s. 77]