Imam Ali(A) sade: ”Förtryck (al-boghy) är tecken på svaghet och brister (al-jobn).” [Mavaze al-Saduq, s. 74]