Den Heliga Profeten(S) sade: "Försök att vara så ren som möjligt. För sannerligen har Gud baserat den islamiska grunden på renhet, således kan aldrig andra än rena personer träda in i Paradiset." [Kanz al-Ummal, Tradition 26002]