Imam Ali(A) sade: ”Förnya era släktskapsrelationer även om det vore via en hälsning.” [Khesal al-Saduq, vol. 2, s. 152]