Imam Kadhim(A) sade: ”Matning leder till förlåtelse av synder.” [Wasael al-Shia, vol. 11, sid. 554]