Profeten(S) sade: ”Förbättra er moral (akhlaq), visa vänlighet till era grannar och var goda mot era kvinnor för att på så vis, utan redovisning, hamna i paradiset.” [Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s. 24]