Profeten(S) sade: ”För varje ont finns en medicin, och syndernas medicin är uppriktig ånger (tawbah).” [Wasael al-Shia, vol.11, s. 354]