Imam Ali(A) sade: ”Skäms aldrig över att ge för lite allmosa (sadaqah), för det lilla är alltid mer än ingenting.” [Al-Bihar, vol. 96, s. 172]