Imam Sadiq(A) sade: "Den som kommer ihåg vår bedrövelse och får ögonen att rinna av tårar, kommer Allah(SWT) att förbjuda dennes ansikte från helvetets eld." [Bihar al Anwar vol. 44, s. 185]