Ett tecken av tro

Profeten(S) sade: ”Att älska Ali är ett tecken av tro och att hata Ali är ett tecken av hyckleri.” [Sahih Muslim, vol. 1, s. 48. Sahih Tirmidhi, vol. 5, s. 643]