Profeten(S) sade: ”Guds förbannelse över den som sitter vid ett matbord där alkohol serveras.” [Bihar al-Anwar, vol. 11, s. 15]