Imam Kadhim(A) sade: ”Akta dig för överdrivet skämtande, eftersom det kan släcka ljuset av din tro”. [Bihar al-Anwar, vol. 78, sid. 321]