Skip to main content Skip to search

Etik & moral

Akhlaq (Etik & Moral)

Om den som friar för er har en sådan ”akhlaq” (moral)

Profeten(S) sade: ”Om den som friar för er har en sådan moral (akhlaq) och religion som ni önskar, acceptera hans frielse. Eftersom om ni inte gör det förökas sedefördärvet på jorden.” [Nahj ol-Fasaha, s. 22]

För att kunna uppnå höjdpunkten och bli mer dygdig

Imam Ridha(A) återberättade att en kvinna frågade Imam Baqir(A) att hon ville vara ogift [i hela sitt liv]. Imam Baqir(A) frågade henne om orsaken varav hon svarade: ”för att kunna uppnå höjdpunkten och bli mer dygdig.” Imam Baqir(A) uppmanade henne…

En ung oskuldsfull flicka är som en frukt

Imam Sadiq(A) återberättade att Profeten(S) sade: ”Gabriel(A) uppenbarade för mig från Gud att en ung oskuldsfull flicka är som en frukt. När frukten mognar måste den plockas för annars ruttnar den av solljuset eller så blåser vinden bort den. Det…

En kvinna bör parfymera sig med sina bästa parfymer

Den Heliga Profeten(S) sade: "En kvinna bör parfymera sig med sina bästa parfymer, ha på sig sina bästa kläder och ha på sig sina vackraste smycken för att vara med sin make, oavsett om det är dag eller natt." [Al-Kafi,…

Det finns ingen troende kvinna som ger hennes make ett glas vatten

Den Heliga Profeten(S) sade: "Det finns ingen troende (mo’min) kvinna som ger hennes make ett glas vatten utan att hon belönas med belöningar bättre än dyrkan under ett helt år, där hon fastar under dagarna och är vaken under nätterna."…

Den kvinna i mitt ummah

Den Heliga Profeten(S) sade: "Den kvinna i mitt ummah som säkert observerar fyra drag hos sig förtjänar Himlen: om hon beskyddar sin fromhet, lyder sin make, genomför de fem dagliga bönerna (salaat) och fastar under månaden Ramadan." [Bihar al-Anwar, vol….

Guds förbannelse

Den Heliga Profeten(S) sade: "Sannerligen ogillar Gud och förbannar den man eller kvinna vars intention för skilsmässa eller äktenskap är blott för att smaka på lusten i det." Den Heliga Profeten(S) repeterade detta uttalande tre gånger för att betona att…

Gud, den Allsmäktige, är nöjd med det hus

Imam Sadiq(A) sade: Gud, den Allsmäktige, är nöjd med det hus där äktenskap äger rum och är inte nöjd med det hus där skilsmässa äger rum, och det finns inget mer förhatligt för Gud än skilsmässa." [Al-Kafi, vol. 6, s….

Gift er och skilj er inte

Den Heliga Profeten(S) sade: "Gift er och skilj er inte eftersom Himlens Tron skakar vid skilsmässa." [Wasael al-Shia, vol. 22, s. 9]

Den bästa bland våra kvinnor

Den Heliga Profeten(S) sade: "Den bästa bland våra kvinnor är den som är from och lyder hennes make i välbehag och utsmyckning (men är ogenomtränglig för främlingar)." [Wasael al-Shia, vol. 20, s. 30]

Varje person som ökar sin kärlek

Imam Sadiq(A) sade: "Varje person som ökar sin kärlek till oss (Ahl al-Bait) ökar sin kärlek för sin fru också." [Wasael al-Shia, vol. 14, s. 11]

Någon annan än hennes man

Imam Ali(A) sade att Profeten(S) hade förbjudit kvinnan att smycka sig för någon annan än hennes man och han sade: "Men om hon gör det, då är det Guds rättighet att bränna henne i helvetet (såvida hon inte ångrar sig)."…

Den värsta typen av människor

Imam Askari(A) sade: ”Den värsta typen av människa är hycklaren och den oärliga” [Tohaf al-oqol, s. 486]

Betrakta dig inte vara klokast

Imam Ali(A) sade: "Den dåraktigaste personen är den som betraktar sig själv vara den klokaste!" [Fehrest Qorar, s.83]

Den som bedrar sin muslimska broder

Den Heliga Profeten(S) sade: "…Och den som bedrar sin muslimska broder, kommer Gud ta bort rikedomarna (amwal) från hans levebröd (rezk) och förstöra hans livsuppehälle och lämna honom ensam." [Wasael al-Shia, vol. 17, s. 283]

Att uppvisa arrogans (takabor)

Imam Ali(A) sade: ”Att uppvisa arrogans (takabor) mot arroganta (motekaber) personer är ödmjukhet (tawatho’) i sig.” [Nahj ol-Balagha, vol. 20, s. 298]

Människans ödmjukhet

Imam Sajjad(A) sade: ”Hedern (sharaf) förekommer av människans ödmjukhet (tawatho’).” [Al-Bihar, vol. 78, s. 161]

Arrogans är den värsta plågan

Imam Ali(A) sade: ”Arrogans (takabor) är den värsta plågan för förnuftet och klokheten.” [Qurrar al-hekam, s. 448]

Arrogans förstör religionen

Imam Hassan(A) sade: ”Arrogans (takabor) förstör religionen och det var därför Satan blev förkastat från Guds tröskel.” [Kashf al-Ghemmah, vol. 2, s. 196]

Arrogans innebär att människan förnedrar

Imam Sadiq(A) sade: ”Arrogans (takabor) innebär att människan förnedrar andra och negligerar rättvisan (haqq).” [Ma’ani al-Akhbar, s. 242]

Inget grundar folkets hat

Imam Ali(A) sade: “Inget grundar folkets hat, lika mycket som arrogans (takabor) gör.” [Qurrar al-hekam, vol. 6, s. 59]

Bli inte stolt över dig själv

Imam Baqir(A) sade: ”Bli inte stolt över dig själv, om du någon gång blir berömd eller uppskattad av någon.” [Tohaf al-oqol, s. 248]

Ett gott uppförande gentemot familjen

Imam Baqir(A) sade: ”De av er som har ett gott uppförande och beteende gentemot sin familj, lever länge.” [Kashf al-Ghemmah, vol. 2, s. 417]

En vänlig blick

Imam Kadhim(A) sade: ”En vänlig blick från barnet till sina föräldrar, är tillbedjan (’ebadah) och träldom.” [Kashf al-Ghemmah, s. 243]

Föräldrarnas tillfredsställelse

Profeten(S) sade: ”Föräldrarnas tillfredsställelse är Guds tillfredsställelse och deras vrede (qathab) är Guds vrede (qathab).” [Mostadrak, vol. 2, s. 627]

Om en man inte har mer än tre år kvar att leva

Imam Ridha(A) sade: ”Om en person, som endast har tre år kvar av sitt liv, behandlar sina anhöriga väl och samtalar på ett vänligt sätt, kommer Gud att förlänga dennes ålder med trettio år (dvs. tio gånger). Allah(SWT) gör vad…

Den snaraste belöningen

Imam Baqir(A) sade: ”Den snaraste belöningen som man får för en god gärning (a’mal) kommer av att upprätthålla och hedra blodsbandet.” [Al-Kafi, vol. 3, s. 224]

Förnya släktskaps relationerna

Imam Ridha(A) sade: ”Förnya släktskapsrelationerna även (om detta skulle ske) via vatten drickandet.” [Tohaf al-oqol, s. 469]

Att upprätthålla och hedra blodsbandet

Imam Baqir(A) sade: ”Att upprätthålla och hedra blodsbandet, rengör gärningarna (a’mal), förorsakar ökning av egendomen (amwal), frånstötning av skador, underlättar redovisningen på Domedagen (qiyamah) samt försenar döden.” [Tohaf al-oqol, s. 309]

Högakta era äldre

Imam Sadiq(A) sade: ”Högakta era äldre samt upprätthålla och hedra blodsbandet.” [Al-Kafi, vol. 3, s. 241]

Förlänga åldern

Imam Sadiq(A) sade: ”Jag känner inte till något annat förutom upprätthållning och hedring av blodsbandet som kan förlänga åldern.” [Al-Kafi, vol. 3, s. 224]

Underlättar redovisningen på Domedagen

Imam Baqir(A) sade: ”Välbehandling av föräldrar samt upprätthållning och hedring av blodsbandet underlättar redovisningen på Domedagen (qiyamah).” [Tafsir Ayyashi, vol. 2, s. 208]

Förnya era släktskaps relationer

Imam Ali(A) sade: ”Förnya era släktskapsrelationer även om det vore via en hälsning.” [Khesal al-Saduq, vol. 2, s. 152]

Den värsta typen av människor

Imam Askari(A) sade: ”Den värsta typen av människa är hycklaren och den oärliga”[Tohaf al-oqol, s. 486]

Iaktta era grannars rättigheter

Imam Ali(A) sade: ”Frukta Gud och iaktta era grannars rättigheter (hoqoq), detta har blivit rekommenderat av er profet(S).” [Nahj ol-Balagha, s. 977]

Tecken för din tro

Imam Sadiq(A) sade: ”Gott uppförande gentemot dina grannar, är ett tecken på din tro (iman) och islam.” [Khesal al-Saduq, vol. 1, s. 80]

Gott uppförande med grannar

Imam Sadiq(A) sade: ”Gott uppförande med grannar, ökar på dagligt bröd (rezq).” [Al-Bihar, vol. 74, s. 153]

Från oss är inte den

Imam Ridha(A) sade: “Från oss är inte den, vars grannar inte är i säkerhet på grund av denne.” [Aiyon al-Akhbar, vol.2, s. 24]

Samma som polyteism

Profeten(S) sade: ”Mutning är i verkligheten det samma som polyteism.” [Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s. 9]

Tystnad

Imam Kadhim(A) sade: ”Det finns tecken för allt, där den vises tecken är reflektion, och reflektionens tecken är tystnaden.” [Tohaf al-’Oqol, sid. 302]

Under sin tunga

Imam Ali(A) sade: "Människan är gömd under sin tunga". [Nahj ol-Balagha, Hukaam s. 148]

Fiendskap och hätskhet

Imam Ali(A) sade: ”Mycket skämt orsakar fiendskap och hätskhet.” [Tohaf al-oqol, s. 81]

Själens välstånd

Imam Jafar Sadiq(A) sade: ”Sömn är kroppens välstånd, prat är själens (rooh) välstånd, och tystnad är intellektets och förnuftets välstånd.” [Amaali Saduq, s. 264]

En bra muslim

Imam Sajjad(A) sade: ”En bra muslim är den som inte lägger sig i det som inte angår denne.” (Amaali mofid astan qods, s. 46)

När klokhet når sin höjdpunkt

Imam Ali(A) sade: ”Pratet minskas när klokheten når sin höjdpunkt.” [Nahj ol-Balagha, tal 68]

Vad har du byggt ditt liv på?

Imam Sadiq(A) frågades vid ett tillfälle: Vad har du byggt ditt liv på? Imam Sadiq(A) svarade: ”På fyra grunder; 1. Jag insåg att min rizq (levebröd och livsuppehälle) äts inte upp av någon annan, så jag blev lugn, 2. Och…

Det en troende inte får göra

Profeten Mohammad(S) sade: ”En (sann) troende varken hånar, fördömer, baktalar eller bedrar folk.” [Nahjol Fasaha, sid. 7, Hadith 1]

Människans planering i livet

Profeten(S) har sagt: ”Om människans planering i livet planläggs på så vis att det som är viktigt för henne är annat än det gudomliga, är hon inte av Gud.” [Bihar, vol. 67, s. 243]

En uppmaning

Imam Ali(A) sade: ”Ansträng dig själv genom att utföra goda moraliska handlingar, för ondska har fått fäste i ditt inre.” [Qurrar al-hekam, vol. 1, s. 130]

”Avundsjukan”

Imam Baqir(A) sade: ”Avundsjukan äter upp tron precis som elden äter upp veden.” [Al-Kafi, vol. 1, sid. 302]

Håll Satan på avstånd…

Imam Baqir(A) sade: ”Håll Satan på avstånd från dig själv genom uppriktig fruktan(khashiyah) av Gud.” [Bihar al-Anwar, vol. 78, s. 164]

Jag råder dig att ha taqwa för att bli skyddad

Imam Jawad(A) sade: ”Jag råder dig att ha taqwa för att bli skyddad från faror med sedesfördärv och för att slutligen få den oändliga lyckan.” [Al-Bihar, vol. 78, s. 385]

Det är endast genom taqwa

Imam Jawad(A) sade: ”Det är endast genom taqwa som de tålmodiga kan uppnå frälsningens höga nivåer och räddas från farliga faror.” [Al-Bihar, vol. 78, s. 360]

En otillåten blick (på na-mahram)

Imam Sadiq(A) sade: "En otillåten blick (på na-mahram) är en av Satans giftiga pilar. Den som avstår från det för Guds skull och inte för något annat, kommer av Gud att skänkas en tro som finner tillfredsställelse i sig." [Man…

Den som sover med något svekfullt

Den Heliga Profeten(S) sade: "Den som sover med något svekfullt gentemot sin muslimska broder i sitt hjärta, har sovit med Guds vrede (qathab) och förblir i det tillståndet tills han ångrar sig." [Safinat ul-Bihar, vol. 2, s. 318]

Förbättra er moral

Profeten(S) sade: ”Förbättra er moral (akhlaq), visa vänlighet till era grannar och var goda mot era kvinnor för att på så vis, utan redovisning, hamna i paradiset.” [Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s. 24]

Den som söker sitt livsuppehälle för att vara självständig

Imam Baqir(A) sade: "Den som söker sitt livsuppehälle för att vara självständig och inte be människorna för sitt behov, för att förse sin familj med det de behöver och för att hjälpa sin granne som är i behov, kommer möta…

”Den som gör affärer, köper och säljer

Imam Ali(A) återberättar att Den Heliga Profeten(S) sade: "Den som gör affärer, köper och säljer saker måste undvika fem drag, annars bör han varken köpa eller sälja något, och dessa är: ocker(reba),  att ta löfte, att dölja fel eller defekter…

Den som går in i transaktioner

Imam Ali(A) sade: "Den som går in i transaktioner utan att observera de gällande islamiska reglerna, har sannerligen begått ocker(reba)." [Bihar al-Anwar, vol. 103, s. 93]

Lär känna

Imam Sadiq(A) sade: ”Lär känna en persons tålmodighet (sabr), genom vreden (qathab).” [Tohaf al-oqol, s. 315]

Styrandets instrument

Imam Ali(A) sade: ”Styrandets instrument är tålamodet (sabr) och uthålligheten.” [Nahj ol-Balagha, predika 167]

Uppnå träldomens nivå

Imam Ridha(A) sade: ”Endast den som har tålamod (sabr) kan uppnå träldomens nivå.” [Wasael al-Shia, vol. 11, s. 215]

Nyckeln till all ont

Imam Askari(A) sade: ”Vreden (qathab) är nyckeln till all ont.” [Tohaf Al-Oqol  s. 519]

Hälsans klädsel

Imam Jawad(A) sade: ”Tålamod (sabr) är välbefinnandets och hälsans klädsel, ta inte av dig den.” [Tohaf al-oqol, vol. 78, s. 358]

Bara de som håller ut skall få sin [fulla] lön

Imam Sadiq(A) sade: "På Domens Dag kommer en grupp av människor att komma till Himlens dörr och knacka på den. De kommer att tillfrågas om vem de är och de kommer att säga: "Vi är de med tålamod (sabr)". Då…

Var uthållig i det du gör

Imam Jawad(A) sade: ”Var uthållig i det du gör för du kommer att lyckas eller åtminstone närma dig ditt mål.” [Al-Bihar vol. 78, s. 364]

Tålamod innebär att behärska vreden

Imam Hassan(A) sade: ”Tålamod (sabr) innebär att behärska vreden (qathab) och ha avhållsamhet (taqwa).” [Al-Bihar vol.78, s.114]

Om du inte är en tålig person

Imam Baqir(A) sade: ”Om du inte är en tålig person, försök skapa uthålligheten och tålamodet (sabr) hos dig själv.” [Safinat ul-Bihar vol. 2, s. 319]

Tålmodig och uthållig

Imam Sadiq(A) sade: "Var tålmodig (sabr) och uthållig i allt du gör.” [Al-Kafi, vol. 3, s. 140)

Vänj dig själv med tålamod

Imam Ali(A) sade: "Vänj dig själv med tålamod (sabr) och uthållighet mot påfrestningarna." [Nahj ol-Balagha, tal 31]

Människans ornament

Imam Hossein(A) sade: ”Tålamod (sabr), är människans ornament.” [Bihar, vol. 78, s. 122]

Självbeundran

Imam Ali(A) sade: “Den som föreställer sig själv stor inför Gud är usel.” [Qurrar al-hekam, hadith: 8609]

Blockerandet av självbeundran

Imam Baqir(A) sade: "Blockera vägen till självbeundran ('ujb) genom kunskapen (ma'rifah) om jaget." [Mizan al-Hekma, hadith: 11859]

Risken med självbeundran

Imam Ali(A) sade: “Den i vars hjärta självbeundran('ujb) fått fäste är dömd att förgås.” [Amaali Saduq, s. 447]

”Umgås med folket”

Imam Ali(A) sade: ”Umgås med folket så länge du lever på så sätt att du blir omtyckt hos dem och din bortgång orsakar sorg hos dem.” [Nahj ol-Balagha, Predikan 9]

”Gud gillar”

Imam Baqir(A) sade: ”Gud gillar att Hans tjänare(’abd) tävlar [med varandra] i att säga fredshälsningen (Salaam).” [Tohaf al-oqol, s. 311]

Fredshälsningen (salaam)

Imam Hossein(A) sade: ”Låt inte någon träda in i ditt hus eller inleda ett samtal före fredshälsningen (salaam).” [Tohaf al-oqol, s. 250]

Att le åt en broder i tron…

Imam Baqir(A) sade: ”Att le åt en broder i tron är en god handling.” [Safinat ul-Bihar, vol. 1, s. 613]

Att behandla folket charmfullt

Imam Baqir(A) sade: ”Att behandla folket charmfullt är grunden för välbefinnandet.” [Al-Kafi, vol. 3, s. 183]

Det finns tre (slag av) vänner

Imam Ali(A) sade: "Det finns tre (slag av) vänner för en muslim: 1. Vännen som säger: "Jag finns med dig, huruvida du är levande eller död", och detta är hans handling.2. Vännen som säger: "Jag finns med dig till kanten…

Om du tycker om en person

Imam Sadiq(A) sade: ”Om du tycker om en person skall du tala om det för honom. Detta stabiliserar vänskapsrelationen mellan er.” [Al-Kafi vol. 2, s. 644]

Avstå från vänskap med en lögnare

Imam Sajjad(A) sade: ”Avstå från vänskap med en lögnare eftersom han är liksom en hägring för dig.” [Tohaf al-oqol, s. 286]

Närmare släkten till människan

Imam Ali(A) sade: ”Det finns många vänner som är närmare än släktingar för människan.” [Mavaze al-Saduq, s. 74]

Bilda inte vänskap med din kompis fiende

Imam Ali(A) sade: ”Bilda inte vänskap med din kompis fiende, för det medför bara fiendeskap från din väns sida.”  [Nahj ol-Balagha, s. 933]

Uppskatta dina vänner

Imam Baqir(A) sade: ”Uppskatta dina vänner så mycket som deras renhet är.” [Amaali Saduq, s. 182]

Den som inte bryr sig om dig

Imam Ali(A) sade: ”Den som inte bryr sig om dig, räknas som din fiende.” [Nahj ol-Balagha, vol.2, s. 56]

  • 1
  • 2