Erkännandet av Mohammads ätt

Profeten(S) sade: ”Erkännandet av Mohammads(S) ätt [som de rättfärdiga ledarna] innebär frälsning från elden och kärlek till dem är ett intyg för att kunna korsa Sirat bron och lydnad till dem betyder skydd från Gudomlig Vrede.” [Ash Shafa av Qadi `Ayad, vol. 2, s. 40]