Profeten(S) sade: ”Den som önskar leva och dö som jag och vistas i den Himmel som min Herre har lovat mig, nämligen den eviga Himlen bör erkänna Ali(A) som sin ledare (imam) och efter honom bör han erkänna Alis(A) söner, eftersom de är människor som aldrig kommer att lämna er utanför vägledningens dörr och de kommer inte heller att leda er genom villfarelsens dörr.” [Kanz ul Ummal, Vol 6, Sid. 166, tradition nummer 2578]