Profeten(S) sade: ”Jag blev utvald som profet för en stabil religion samt en enkel och okomplicerad sharia (religiösa lagar).” [Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, sid. 18]