Imam Baqir(A) och Imam Sadiq(A) sade: ”Varje imam är en vägledare för varje folk/stam av sin tid.” [Noor oth-Thaqalayn, vol. 2, s.482-485]